Algemene voorwaarden SportAnalytik Belgium and Let Them Play


Aanbieder: SportAnalytik Belgium and Let Them Play, met als doel het organiseren van sportevenementen om de fysieke eigenschappen van de kinderen (leeftijd 5 - 16) te testen en om het natuurlijke sporttalent van de kinderen te ontdekken. Het testen van elk kind vindt plaats op verzoek van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Op basis van de uitkomst van het testen, beveelt de aanbieder de meest geschikte sporten voor het kind aan. Het doel van SportAnalytik is niet om professionele sporters te selecteren, maar om een helpende hand te bieden aan alle kinderen en hun wettelijke vertegenwoordigers zodat ze gedurende hun hele leven van sport kunnen genieten.

Contractuele relatie - tussen de Aanbieder en de wettelijke vertegenwoordiger van het geteste kind als klant (hierna te noemen 'Klant') wordt beheerst door het Belgium recht en is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen 'Algemene voorwaarden'). Contractuele relatie tussen de Aanbieder en de Klant begint met de registratie van het kind en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Klant vóór de levering van de dienst aan de Klant.

Fysieke test: test van de fysieke aanleg van het kind, bestaande uit negen onderdelen, elk onderdeel test verschillende vaardigheden van het kind: basketbalbalworp, verspringen / driesprong, sprint, 500/1000 meter loop, coördinatie, vlag tikkertje , één been stand, lenigheid, lengte meting.

Talentrapport: uitkomst van het testen van het kind geproduceerd door de aanbieder in een door de aanbieder ontwikkelde software. De software vergelijkt de fysieke vaardigheden van elk kind met zijn leeftijdsgenoten in de database van de provider (hierna "database" genoemd) en met de vereisten voor elke sport. De volgende informatie wordt verstrekt in het Talentrapport:
- Uitkomst van de fysieke test en de test van persoonlijke voorkeuren vergelijking van de fysieke vaardigheden van het kind met de geteste leeftijdsgenoten (meer dan 400 000 resultaten zijn in de database)
- Evaluatie van individuele sterke punten van elk kind
- Trainingsaanbevelingen voor verbetering van individuele zwakheden van elk kind

Sportrapport - resultaat van het testen van het kind geproduceerd door de aanbieder als een vervolg op het Talentrapport. In dit rapport bestaat uit:
- TOP 5 meest geschikte sporten voor het kind
- Analyse van de geschiktheid van de geselecteerde sport

Prijslijst: de prijslijst is te vinden op de SportAnalytik-website www.sportanalytik.be

Evenement: Is de dag waarop het ingeschreven kind de fysieke testen uitvoert met als doel de individuele eigenschappen van elk kind te ontdekken en de meest geschikte sporten voor hem / haar aan te bevelen. Aan het begin van het evenement overhandigt de wettelijke vertegenwoordiger het kind aan de aanbieder. Het kind voert de fysieke testen uit in gezelschap van de aanbieder en andere kinderen. De testactiviteiten duren ongeveer 3 uur. Het evenement eindigt met het uitdelen van het Talentrapport en het Sportrapport aan het kind.

Inschrijving: De inschrijving start met het invullen van het inschrijfformulier (hierna "Formulier" genoemd) op www.sportanalytik.be Het formulier kan elektronisch worden ingevuld op de SportAnalytik-website of door het af te drukken en te ondertekenen. Een overeenkomst met de Algemene voorwaarden en het Privacy beleid is een verplicht onderdeel van de registratie. Het akkoord met de Algemene voorwaarden en met het Privacy beleid wordt bevestigd door het Formulier elektronisch in te dienen of door het gedrukte Formulier te ondertekenen. De wettelijke vertegenwoordiger is verplicht om de aanbieder op de hoogte te stellen van eventuele medische / gezondheidsproblemen van het kind waarmee de aanbieder rekening moet houden tijdens de sporttest. In het geval dat de aanbieder niet op de hoogte is van medische / gezondheidsproblemen van het kind, beschouwt de aanbieder het kind als volledig in staat om alle 9 testdisciplines zoals beschreven in de algemene voorwaarden uit te voeren.

Betaling: De klant is verplicht zich om het verschuldigde bedrag voor de start van het evenement te betalen.

Informatieverwerking: Aanbieder verwerkt de volgende informatie: a) naam, achternaam, geslacht, leeftijd en adres van het kind in de vorm zoals verstrekt door de wettelijke vertegenwoordiger. De resultaten van het kind in de volgende disciplines: basketbalworp, verspringen / driesprong, sprintrun, 500/1000 meter run, kluisproef, veroveren van de vlag, eenpootsstandaard, naar voren buigen, hoogte. SportAnalytik verzamelt ook de naam, de achternaam en het adres van de wettelijke vertegenwoordiger, het e-mailadres en telefoonnummer van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind in de vorm zoals verstrekt door de wettelijke vertegenwoordiger tijdens de inschrijving van het kind.

Hoe gebruikt SportAnalytik de informatie: De naam, achternaam en leeftijd van het kind worden gebruikt voor de inschrijving van het kind voor het evenement. De resultaten van het kind in de bovengenoemde disciplines worden automatisch te verwerkt door het SportAnalytik-systeem om de beste sport voor hem / haar aan te vinden. De voor- en achternaam van de wettelijke vertegenwoordiger, het e-mailadres van de wettelijke vertegenwoordiger en zijn / haar telefoonnummer worden alleen gebruikt voor de communicatie tussen SportAnalytik en de wettelijke vertegenwoordiger over het evenement waarbij het kind is ingeschreven.

De hierboven vermelde persoonlijke gegevens die door de aanbieder worden verzameld, worden door de aanbieder bewaard gedurende 25 kalenderdagen vanaf de organisatie van het evenement. Nadien worden de testresultaten geanonimiseerd en kunnen niet langer worden gekoppeld aan de persoonlijke gegevens van het kind (naam, achternaam, leeftijd, geslacht en adres van het kind). De persoonlijke gegevens worden verwijderd en worden niet verder verwerkt door SportAnalytik. Voor de fiscale en wettelijke doeleinden bewaart SportAnalytik alleen de persoonlijke gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger (naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer) voor een periode van 5 jaar na de organisatie van het evenement. Deze persoonlijke gegevens worden gescheiden gehouden van de testresultaten en kunnen dus niet aan de gegevens van een individueel kind worden gekoppeld.

Foto's en video’s die zijn genomen en bewaard van de kinderen tijdens het evenement worden zonder verdere identificatie, kunnen worden gebruikt op de SportAnalytik-website en Facebook-pagina mits de wettelijke vertegenwoordiger van het kind hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Deze foto's en video's kunnen door SportAnalytik worden bewaard voor de duur van het bedrijf. U kunt op elk moment van SportAnalytik toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens om deze te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht een klacht in te dienen tegen de verwerking van het persoonlijke gegevens door SportAnalytik. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij het kantoor van de commissaris voor informatie en gegevensbescherming.

Ontheffing van aansprakelijkheid: De wettelijke vertegenwoordiger is verplicht om SportAnalytik Belgium and Let Them Play op de hoogte te stellen van medische / gezondheidsproblemen van het kind, alle medicatie die het kind moet nemen of de hulp die het kind nodig heeft om te gebruiken. De wettelijke vertegenwoordiger is verplicht ervoor te zorgen dat het kind de benodigde medicijnen en medische hulp heeft genomen. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, bevestigt de klant de medische geschiktheid van het geteste kind. Alle risico's verbonden aan de medische geschiktheid van het geteste kind worden gedragen door de klant. Alle aanbevelingen van de aanbieder zijn slechts voorlopig en betekenen niet automatisch dat het kind uitblinkt in de sport die hem door de aanbieder werd aanbevolen. Het succes van het kind in de betreffende sport wordt beïnvloed door vele externe factoren en de aanbieder neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het toekomstige succes van het kind in de door de aanbieder aanbevolen sport. De aanbieder neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies of de beschadiging van de items die naar het evenement worden gedragen en die niet noodzakelijk zijn tijdens de sportdag, zoals sieraden, elektronica, grote hoeveelheden geld, enz.

Fotografie / video: door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden ben ik het er uitdrukkelijk mee eens en begrijp ik dat elke afbeelding en opname van mijn kind en / of mijzelf kan worden gebruikt voor de SportAnalytik-website, Facebook-pagina en voor promotionele advertenties / video's of materialen, zonder verdere identificatie van mijn kind en / of mezelf.
Privacybeleid - Informatie over gegevensverwerking (GDPR)


SportAnalytik weet dat u het belangrijk vindt hoe de informatie over uw kind wordt gebruikt en gedeeld. SportAnalytik waardeert uw vertrouwen om dit zorgvuldig en verstandig te doen. Door uw kind in te schrijven op een SportAnalytik-evenement of door de SportAnalytik-website te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de werkwijze zoals die wordt beschreven in dit Privacybeleid ("Beleid") en in onze Algemene voorwaarden.

Dit beleid beschrijft de soorten persoonlijke informatie die we over uw kind kunnen verzamelen, de doeleinden waarvoor we de informatie gebruiken, de omstandigheden waarin we de informatie kunnen delen en de stappen die we ondernemen om de informatie te beschermen om de privacy van uw kind te beschermen.

1. Informatie die we verzamelen
Wanneer u de website www.sportanalytik.be bezoekt of telefonisch, e-mail of sms contact opneemt met SportAnalytik en tijdens de registratie van het kind voor de sportdag, verzamelt SportAnalytik de volgende informatie van het kind:
- naam, achternaam, geslacht, leeftijd en adres van het kind in de vorm zoals verstrekt door de wettelijke vertegenwoordiger.
- De resultaten van het kind in de volgende disciplines: basketbalworp, verspringen / driesprong, sprintrun, 500/1000 meter run, kluistest, veroveren van de vlag, stand met één been, naar voren buigen, hoogte.
- SportAnalytik verzamelt ook de naam, de achternaam en het adres van de wettelijke vertegenwoordiger, het e-mailadres en het telefoonnummer van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind in de vorm zoals verstrekt door de wettelijke vertegenwoordiger tijdens de registratie van het kind.

2. Hoe gebruikt SportAnalytik de informatie?
De naam, achternaam en leeftijd van het kind worden gebruikt voor de registratie van het kind voor de sportdag. De resultaten van het kind in de bovengenoemde disciplines worden gebruikt om de resultaten automatisch te verwerken door het SportAnalytik-systeem om het kind de geschiktste sport voor hem / haar aan te bevelen.

De voor- en achternaam van de wettelijke vertegenwoordiger, het e-mailadres en zijn / haar telefoonnummer worden alleen gebruikt voor de communicatie tussen SportAnalytik en de wettelijke vertegenwoordiger die nodig is voor de levering van de dienst door de aanbieder.

De hierboven vermelde persoonlijke gegevens, worden door de aanbieder bewaard gedurende 25 kalenderdagen vanaf de organisatie van het evenement. Nadien worden de testresultaten geanonimiseerd en kunnen niet langer worden gekoppeld aan de persoonlijke gegevens van het kind (naam, achternaam, leeftijd, geslacht en adres van het kind). De persoonlijke gegevens worden verwijderd en worden niet verder verwerkt door SportAnalytik.

Voor de fiscale en wettelijke doeleinden bewaart SportAnalytik alleen de persoonlijke gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger (naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer) voor de periode van 5 jaar na de organisatie van de sportdag. Deze persoonlijke gegevens worden gescheiden gehouden van de testresultaten en kunnen dus niet aan de gegevens van een individueel kind worden gekoppeld.

3. Foto's en video's van de kinderen die tijdens het evenement zijn getest en die zonder verdere identificatie van de kinderen worden genomen en bewaard, kunnen worden gebruikt voor de SportAnalytik-website en of de Facebook-pagina mits daar vooraf toestemming voor is verkregen van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Deze foto's en video's kunnen door SportAnalytik worden bewaard voor de duur van het bestaan van het bedrijf. U kunt op elk moment van SportAnalytik toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, vragen om correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, u hebt het recht om de verwerking van de persoonlijke gegevens te beperken, of het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens.. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij het kantoor van de commissaris voor informatie en gegevensbescherming.

4. Gevoelige informatie
Hoewel SportAnalytik over het algemeen geen gevoelige informatie verzamelt, is de wettelijke vertegenwoordiger verplicht om SportAnalytik te informeren als er medische / gezondheidsproblemen zijn van het kind waarmee de SportAnalytik rekening moet houden tijdens de sporttest. Door de gevoelige informatie aan SportAnalytik te verstrekken, stemt u ermee in dat SportAnalytik dit gebruikt op de manier die is uiteengezet in dit beleid.

5. Enquêtes en feedback
SportAnalytik kan u vragen enquêtes in te vullen die SportAnalytik gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, maar u hoeft hier niet op te reageren.

6. Beveiliging van uw informatie
SportAnalytik gebruikt industriestandaard fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen. De persoonlijke informatie die aan SportAnalytik wordt verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers. U moet begrijpen dat online transmissie van data niet volledig veilig is. We kunnen geen volledige beveiliging en beveiliging van data garanderen, maar dat we alle redelijke maatregelen nemen om informatie die ons elektronisch is verzonden te beschermen.

7. Gegevenscorrectie / verwijdering
U kunt op elk moment van SportAnalytik toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens, u hebt het recht om de verwerking van de persoonlijke gegevens te beperken of het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van het persoonlijke door SportAnalytik te beperken.

8. Datacontroller
Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt aan of verzameld door SportAnalytik wordt beheerd door SportAnalytik Belgium and Let Them Play, Bosserheide 4, 5855 EC te Well.

9. Links van derden
Links naar derden kunnen op de SportAnalytik-site worden ontdekt. Deze links van derden hebben hun eigen privacybeleid, waarmee u akkoord gaat wanneer u op de link klikt. SportAnalytik is niet verantwoordelijk noch aanvaardt de verantwoordelijkheid voor links van derden.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van SportAnalytik Belgium and Let Them Play en privacy beleid - Informatie over gegevensverwerking (GDPR)

Hiermee bevestig ik dat mijn kind gezond en fit is om de testen uit te voeren in het kader van het SportAnalytik-evenement.

SPORTDAG
23.09.2023 - Edegem 850: Sportanalytik Sessie 3: 13.30u

Evenementenplanning

Sessie 3
13.30u Aankomst en registratie
14.00u Start van de Sportdag
16.00u Einde van de sportdag
Bespreking resultaten mogelijk gedurende de ganse dag
Informatie over sportclubs op de stand van gemeente Edegem

Prijs: 30 EUR
Wat je krijgt
Talentrapport, Sportrapport, professioneel consult, 2 uur georganiseerd sportentertainment, gezonde snack
Wat mee te brengen:
Sportkledij
Sportschoenen voor indoorhall
Eventueel een regenjasje voor loopevent buiten
Goed humeur en sportiviteit (het hele gezin) :)
Adres
Sporthal Kickoff
Rogier van der Weydenstraat 2, Edegem

INSCHRIJVEN


Warning: Undefined variable $stripeToken in /var/www/vhosts/sportanalytik.be/www/public/content/register.php on line 529= De informatie kan worden gebruikt om dichtstbijzijnde sportclubs aan te bevelen.

We sturen een bevestiging en link voor mogelijke wijzigingen in de inschrijving naar dit e-mailadres.

Het nummer zal alleen worden gebruikt in geval van belangrijke wijzigingen in het evenementenschema.


Hieronder kun je de sport kiezen waar je kind al aan heeft deelgenomen of een sport die wordt overwogen. Wij geven meer informatie of de geselecteerde sport past bij je kind.

Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden en de verwerking van mijn persoonlijke gegevens en persoonlijke gegevens van mijn kind..


Hiermee bevestig ik dat mijn kind gezond en fit is om deel te nemen aan de testen in het kader van de SportAnalytik-sportdag.